streda 28. októbra 2020

Kupliarstvo cez "POKEC" - príbeh zo súdnej siene

Bol 28 september 2017. Laco K. (neskôr ako svedok na súde) si na internetovej stránke „pokec“ dohodol stretnutie s osobou vystupujúcou pod užívateľským menom „Bambulka1“ za účelom poskytnutie sexuálnych služieb za finančnú odmenu pred hotelom Galileo vo Vranove nad Topľou.

Medzitým pasák Jano O. na svojom motorovom vozidle spolu s prostitútkou Tamarou G. smeroval do Vranova, aby ju doviezol na dohodnuté miesto stretnutia, kde mala vykonať sexuálne služby podľa dohody s klientom Lacom K. Ten sa však nakoniec s blondínkou nižšieho vzrastu, Tamarou G., stretol pred predajňou obuvi, kde mu táto žena nastúpila do motorového vozidla zn. Hyundai i30 combi a predstavila sa ako „Bambuľka“. Priamo v motorovom vozidle mal s touto ženou pohlavný styk. Aj keď mal vopred dohodnutú odmenu za poskytnutie sexuálnej služby v sume 50 Eur, tak po tomto akte asi od neho táto žena vypýtala sumu 80 Eur, ktorú jej odovzdal. Po ukončení tohto ich stretnutia Tamara zákazníka požiadala, aby ju odviezol naspäť k predajni obuvi, kde vystúpila z jeho vozidla a Laco odišiel svojou cestou, mal namierené smerom von z mesta do dediny, kde býval. Medzitým Tamara nastúpila do auta Janovi O. Nemali ani len tušenia, že sú už dlhšiu dobu sledovaní príslušníkmi Policajného zboru, ktorí ich zaistili, predviedli na výsluch a bolo voči nim vznesené obvinenie, teda konkrétne voči Janovi O., lebo čo sa týka Tamary, tak Trestný zákon nepostihuje osoby, ktoré vykonávajú sexuálne služby za odplatu svojím telom, ale iba ak koristia z vykonávanej prostitúcie iného. Policajti však nezobrali len Jana s Tamarou, ale prenasledovali aj zákazníka Laca. Ten ich zaregistroval, keď zastavil na svetelnej križovatke vo Vranove a potom v centre mesta ho nakoniec zastavili a odviedli na výsluch na policajnú stanicu. Tieto úkony boli štartom k spusteniu vyšetrovania, zaisteniu ďalších osôb, ktoré boli obvinené a nakoniec aj prokurátorom obžalované z trestného činu kupliarstva. Boli u nich vykonané domové prehliadky, zaistené veci ktoré súviseli alebo mohli súvisieť s trestnou činnosťou. Obžalovanými osobami sa stali Jano O., Laco O. (títo boli vzatí aj do väzby) a Františka K. Osoby, ktoré okrem Tamary G. vykonávali prostitúciu, alebo ktoré vedeli dosvedčiť činnosť ostatných obžalovaných boli vypočuté z pozícií svedkov.


Postupne sa prípad dostal na konanie pred súdom, kde boli jednotliví obžalovaní a svedkovia vypočutí, aby súd vedel vyniesť spravodlivý rozsudok pre všetkých, ktorí sa dopustili protiprávneho konania. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať jednotlivé výpovede všetkých obžalovaných a svedkov, ktoré vám pomôžu vytvoriť si reálny obraz o tom, ako toto páchanie trestného činu kupliarstva prebiehalo. Čiže kto vykonával prostitúciu, akým spôsobom, za akú odplatu, kto to celé riadil a kto z nej koľko koristil. V závere článku sa dozviete aké tresty súd udelil vinníkom.


Zákazník Laco K., (svedok) okrem horeuvedenej situácie zo dňa 28.9.2017 pred súdom vypovedal:

Nepamätám si presne telefónne číslo z ktorého volala žena s ktorou som sa dňa 28.9.2017 stretol vo Vranove a ktorá sa predstavila ako „Bambuľka“, ale viem, že niekedy v auguste 2017 som sa stretol s inou ženou v byte vo Vranove a tá používala presne také isté číslo a tiež to bolo stretnutie cez „pokec“. Tá žena s ktorou som sa stretol 28.9.2017 mi hovorila, že sa poskytovaniu sexuálnych služieb za peniaze venuje aj so svojou kamarátkou, ktorú bližšie neoznačila a nepovedala ani mesto odkiaľ pochádza. Zaujímavosťou je, že táto žena sa so mnou rozprávala česko-slovenským dialektom s tým, že mala pochádzať niekde od Tábora. V danom čase stretnutia som nespozoroval v blízkosti žiadne motorové vozidlá a ani žiadne iné osoby.


Pasák – kupliar – vodič Jano O. (obžalovaný) pred súdom vypovedal:

Poznal som sa s Erikou.O a Tamarou G. , pričom Karin A. zase s Janou L. chodila opatrovať maloleté deti Erike počas toho ako táto poskytovala sexuálne služby vo Vranove nad Topľou. Od júla 2017 som Eriku vozil na rôzne miesta vo Vranove. Samotné stretnutie Eriky so zákazníkom sa uskutočnilo na základe predchádzajúcej dohody zákazníka s Lacom, mojím bratom. Ten jej dohadoval stretnutia cez internetovú stránku „pokec“ avšak niekedy si tieto stretnutia Erika dohodla aj sama. Po dohodnutí stretnutia som Eriku doviezol na dohodnuté miesto s klientom, po čom som niekedy odišiel domov a keď mi Erika opäť zavolala, tak som po ňu prišiel a odviezol ju buď na nákup alebo rovno do miesta jej bydliska. Erika mi zato dávala 10 Eur a takisto mi niekedy kúpila aj bagetu či cigarety, ale musím zdôrazniť, že Erika mi väčšiu sumu peňazí neodovzdávala. Musím však priznať, že ak som Eriku čakal dlhšie, tak mi dávala od 10 do 20 Eur a keď som ju čakal ešte dlhšie, aj dve hodiny, tak mi dala ešte o niečo viac. Neskôr prišla z Českej republiky Tamara G., ktorá bývala v domácnosti so mnou a mojou ženou Janou, keďže ona bola príbuzná mojej ženy. Tamara mala záujem zarobiť si peniaze a teda tiež chcela poskytovať sex za peniaze. Ja som sa jej to spočiatku snažil vyhovoriť, aby to nerobila. Nedala si povedať a nakoniec aj ju som teda odvážal za zákazníkmi do Vranova, tiež na rôzne miesta v meste. Tamara k nám prišla na návštevu niekedy v septembri 2017 alebo o niečo skôr. Ja predtým ako nás spolu zadržali policajti som ju odviezol na miesta stretnutí so zákazníkmi asi dva alebo tri krát. Tamare stretnutia vopred zabezpečil môj brat Laco a to cez internet využívajúc nato svoj tablet. Zo zarobených peňazí mi aj Tamara dávala na benzín 10 Eur a tiež mi niekedy kúpila jedlo, pitie a sladkosti. Keď Tamara došla na Slovensko ešte dva alebo tri mesiace predtým ako nás zadržali policajti, vtedy ešte žiadne sexuálne služby neposkytovala. Čo sa týka Františky, tak tú tiež Erika požiadala, aby jej dohadzovala zákazníkov a osobne si myslím, že Františka to robila pre ňu len z pocitu ľútosti, lebo vedela, že je osamelá matka troch maloletých detí. A ako som už spomínal tie deti jej strážili Karin spolu s Janou, dostávali zato sumu od 5 do 10 Eur s tým, že niekedy im to dávala samostatne, niekedy spolu a niekedy vôbec nič.


Na otázku či poznal svedkyňu Frederiku E. (predtým G.) ktorá tiež vykonávala prostitúciu odpovedal:
Nepoznám, ale je dosť možné že mohla byť niekedy v aute, keď som vozil Karin z dediny do mesta.

Na otázku aké mobilné telefónne číslo v tom období používal odpovedal:
Neviem si teraz presne spomenúť.

Na otázku ako prebiehal celý ten proces dohadovania klientov odpovedal:
Moja dcéra Františka upozornila Eriku O., že nemôže opakovane požadovať pomoc od jej matky, teda mojej ženy, ako aj odo mňa samotného a vyzvala ju, aby sa snažila nájsť si zamestnanie alebo priateľa. Erika ju nato požiadala, aby jej našla priateľa. Tak Františka „niečo napísala“ na nejakú internetovú stránku. Nato Erika odišla do Vranova nad Topľou a odtiaľ sa vrátila s nákupom. Hneď som nadobudol dojem, že ona nemala záujem nájsť si priateľa, ale že chcela poskytovať sex za peniaze, lebo viem, že toto robila už aj predtým. Moje podozrenie sa mi potvrdilo niekedy v lete 2017, keď sa opäť vrátila z mesta z veľkým nákupom. Keď už toto všetko vyšlo najavo tak Erika požiadala môjho brata Laca, aby jej zháňal zákazníkov a moja dcéra Františka jej takto zháňala asi dva, tri alebo štyri krát do mesiaca. Čiže pripúšťam, že na začiatku jej zháňala klientov Františka, ale potom už môj brat Laco, ktorý jej takto zohnal viac klientov. Tamare zháňal zákazníkov iba Laco na základe jej žiadosti. Nemám vedomosť o tom, že by Tamare zháňala zákazníkov aj Františka. Viem, že Laco vybavil stretnutia Tamare tak tri či štyri krát do mesiaca a zároveň dohodol aj odmenu za tieto služby od 30 do 50 Eur. Ja som potom robil šoféra a odviezol ju na miesta stretnutia. Niekedy s nami išiel aj Laco. Tamara mi po poskytnutí služieb dala na benzín, väčšinou 20 Eur a niekedy cigarety a jedlo k tomu. Čo sa týka samotnej odmeny za ponúkané služby, tak tie síce Laco dohodol, ale predtým mu ich stanovila buď Tamara alebo Erika. Ceny sa pohybovali zväčša v sume 20 Eur za fajku, 50 Eur za kompletku a 30 Eur za tzv. rýchlovku, ale poskytnutie konkrétnych služieb mohli dievčatá aj odmietnuť. Chcem povedať, že moja dcéra Františka spolu s mojím bratom Lacom nemali z tejto činnosti žiadny zisk, oni nechodili s nimi na stretnutia so zákazníkmi. Áno, pripúšťam, že niekedy Erika s Tamarou dali Lacovi 20 Eur, ale to samé od seba. Čo sa týka tých nickov na internete, tak viem že moja dcéra používala nick „BAmbulka1“ a ten druhý nick „Zlatavila“ to neviem, ale mohol ho používať pokojne Laco.


Kupliarka Františka K. (obžalovaná) pred súdom vypovedala:
Od marca do apríla 2017 som poskytovala starostlivosť Erike o jej maloleté deti keď sa ona nachádzala vo Vranove nad Topľou, pričom po uplynutí asi dvoch alebo troch mesiacoch, teda niekedy v júni či júli 2017 na základe jedného rozhovoru s mužom volajúcim na Erikin mobilný telefón, ktorý si ona zabudla, som nadobudla podozrenie, že Erika poskytuje sexuálne služby za odmenu, čo mi potom neskôr sama potvrdila. Zároveň ma Erika požiadala, aby som jej zháňala zákazníkov na internetovej stránke a to v čase, keď ona nebude môcť zodvihnúť svoj mobil. Na Erikine opakované žiadosti a naliehania som napokon súhlasila s tým, že jej budem takýmto spôsobom „pomáhať“, teda zháňať klientov, avšak len keď nebude môj muž doma. Erika potom na „pokeci“ na stránke uverejnila svoje telefónne číslo a povedala mi, že keď niekto zavolá na to jej číslo, tak jej mám vzápätí zavolať a zistiť či bude toho zákazníka vedieť vybaviť. Erika mala na tejto stránke nick „Bambulka1“ a keď odišla za sexom do Vranova, mne ponechala v opatere jej maloleté deti, pritom mi ešte povedala, že keď jej niekto zatelefonuje o 15 hodine, tak jej mám hneď zavolať a zistiť jej aktuálne miesto zdržiavania sa a vzápätí som sa mala so zákazníkom dohodnúť na konkrétnom mieste stretnutia vo Vranove, ktoré ona vopred určila ako aj na výške odmeny za konkrétnu sexuálnu službu. Eriku som mala pritom informovať akým motorovým vozidlom zákazník príde na miesto stretnutia pričom som ich väčšinou posielala k obchodnému domu vo Vranove, alebo na vlakovú či autobusovú stanicu. A spomínam si, že asi dva krát som jej dohodla stretnutia aj v rodinnom dome v Čičave. Čo sa týka cien tak tie som dohadovala so zákazníkmi nasledovne. Fajka bola za 30 Eur, súlož v trvaní hodiny alebo dvoch bol za 40 alebo 50 Eur a rýchlovka, čo bola fajka so súložou v trvaní 1 hodiny bola za 25 až 30 Eur. Túto sumu si vždy zákazník pri telefonickom hovore overil.


Na otázku jej vzťahu k Tamare G. odpovedala:
Tamaru G. som síce spoznala už počas svojho pobytu v Čechách avšak nemám vedomosť o tom, že by poskytovala sexuálne služby konkrétne v meste Vranov, alebo v jeho blízkom okolí. Vedela som však, že si takýmto spôsobom zarábala v Čechách.


Na otázku či pozná svedkyne Frederiku G. (teraz E.), Karin A. a Janu L., odpovedala:
Frederiku nepoznám, túto som stretla len raz na návšteve u Laca a dvakrát vo Vranove. Karin som spoznala, keď sme ju opitú s Lacom a svojim mužom viezli domov a od Laca a môjho fotra som vedela, že chodí strážiť deti Erike O. a viem, že tam s ňou chodila aj jej kamoška Jana.

Na otázku akú účasť mali obžalovaní Jano a Laco O. pri páchaní trestného činu za ktorý je aj ona obžalovaná, odpovedala:
Keď som niekedy v júni či júli 2017 odmietla Erike opatrovať jej tri maloleté deti, ktoré mali vtedy 7 mesiacov, r roky a 11 či 12 rokov, ona potom požiadala Laca aj otca (Jano O.) o pomoc pri vykonávaní prostitúcie. Konkrétne Laca požiadala, aby jej dohadzoval sexuálne stretká cez internet a telefón a otca zase o to aby ju samu prípadne s Lacom vozil na miesta stretnutí so zákazníkmi. Potom ja už som sa o Eriku nezaujímala, lebo o deti sa jej začala starať Karin, to som sa dopočula. Ale aj napriek tomu mi zákazníci telefonovali, alebo na Erikinu žiadosť si u mňa Laco prípadne aj otec overovali, či si nejaký zákazník neobjednal nejaké sexuálne služby. Môžem uviesť jeden prípad. Jeden klient mal záujem sa stretnúť o 21 hodine, tak mi Laco spolu s otcom zatelefonovali, že sa nachádzajú pri Lídli a ja som mala na dané miesto poslať klienta. Čo sa týka odmeny, tak od otca som vedela, že Erika mu poskytovala peniaze na benzín, asi približne 5 či 10 Eur a od Laca som zase vedela, že zarobené peniaze použili na nákup alkoholu, ktorí potom vypili.

Na otázku čo vie povedať o nicku „Bambulka1“ na internetovej stránke „pokec“ a o dohadovaní klietov, odpovedala:
Ten nick patril Erike, ale ja som ho tiež využívala na písanie mailových správ a Erika si cez ten nick zháňala zákazníkov na poskytovanie sexuálnych služieb. Okrem zákazníkov pre Eriku som pre nikoho iného zákazníkov neriešila. A aj pre ňu to bolo dva až tri mesiace, posledné asi týždeň pred mojím zadržaním dna 28.9.2017. V tomto období som Erike dohodla asi troch zákazníkov za deň, celkovo som jej mohla dohodiť asi päťdesiat zákazníkov. A môžem ešte povedať, že Erika mi nedávala žiadne peniaze zo získanej odmeny za sex, dokonca ani žiadne peniaze som od nej nedostala za opatrovanie detí, preto som to aj prestala robiť. A to či vôbec a koľko dávala Lacovi a môjmu otcovi tiež neviem povedať, ale keď som sa jej raz pýtala na deľbu zisku z vykonanej práce, tak mi povedala, že peniaze odovzdávala Lacovi, ale o sume sa nezmienila, ale zároveň mi povedala, že takto zarobenú sumu minuli na alkohol. Môjmu otcovi dávala peniaze len na benzín a peniaze mu určite nedával ani Laco keďže si veľakrát ešte odo mňa požičiaval otec peniaze. Inak Laco tiež využíval nick „Bambulka1“ ale okrem toho aj ďalší s názvom „Zlatavila“. Cez ne naháňal zákazníkov. Ja som Laca ani otca nedostala žiadny podiel z prípadnej odmeny. Čo sa týka nickov, ja som používala iba ten „Bambulka1“, ten druhý som nepoužívala, ten iba Laco. Telefónne číslo 09xx xxx xxx používala iba Erika a ja. Laco ani môj otec ho nepoužívali.


Pasák – kupliar – Laco O. (obžalovaný) na súde mal vypovedať o jeho vzťahu k účasti obžalovaných Jána O. a Františky K. na páchaní žalovaného skutku:

Františka K. dohadovala sexuálne stretnutia Erike O. cez internetovú stránku „pokec“. Neviem, či to robila aj pre Tamaru G, ale myslím že nie, lebo ona si to vedela aj sama zohnať na internete. Zákazníci sa potom s nimi kontaktovali už priamo prostredníctvom mobilov. Môj brat Jano vykonával v podstate činnosť „taxikára“ a odvážal tieto baby na dohodnuté miesta stretnutí s klientmi, napríklad pred hotel Galileo vo Vranove nad Topľou, alebo priamo pred bytový dom zákazníka. Jano teda iba vyložil baby na dohodnutom mieste a nebol v priamom kontakte so zákazníkmi.

V neskoršej výpovedi tento obžalovaný ešte doplnil:
Tamara sa zdržiavala u môjho brata, ja som býval v inej obci, preto neviem presne povedať, kto jej zháňal zákazníkov. Tak isto by som chcel zdôrazniť, že svedkyňa Frederika E. (predtým G.) vo veľa veciach ktoré hovorila na moju osobu, tak klamala a ovplyvňovala koho mohla. Ona zažala vykonávať prostitúciu ešte dávno predtým, ako začala robiť pre mňa. Ja keď som sa vtedy svedkyne Frederiky pýtal koľko má rokov, tak mi povedala, že má deväťnásť a tá druhá Karin s ňou prišla až druhýkrát a na moju otázku ohľadom veku mi táto povedala, že navštevuje posledný ročník strednej školy. Frederika klamala aj v tom, že by som môjmu bratovi Janovi dával nejakú sumu z odmeny. Jano baby iba vozil, prevažne do domu v Čičave ako aj na byt vo Vranove a dostával od nich peniaze na benzín, tak po 10 Eur. Keď baby potrebovali odvoz, tak som mu ja zavolal a keď sa mu nechcelo, tak mu zavolali priamo baby. Jano však baby do bytu pána Čierneho vo Vranove vozil hlavne pre zábavu. Ja osobne som môjmu bratovi nedával žiadne peniaze a ani žiadnych 100 Eur, ani 40 ani 30 ako vypovedala voči mne svedkyňa Frederika. Svoje telefónne číslo 09xx xxx xxx som niekedy požičal aj Frederike, asi dva alebo tri krát aj Tamare G., a to za tým účelom, aby si samé mohli pozháňať zákazníkov na sex. Františka tá používala na zháňanie zákazníkov svoje čísla s trojčíslím xxx a xxx, číze jedno z tých čísel je to, čo som videl v spise obžaloby. A môj brat Jano používal číslo 09xx xxx xxx.

Na otázku ohľadom používateľských nickov na internete sa vyjadril:
Ja som nick „Zlatavila“ vôbec nepoužíval, ale používala ho jedna cigánka, ktorú veľmi nepoznám. Je mi tak isto známe, že žiadna so svedkýň ho teda tiež nepoužívala. Čo sa týka nicku „Bambulka1“ používala svedkyňa Erika O. a tak isto obžalovaná Františka K, ktorá cez neho pre Eriku zháňala zákazníkov. Ja som občas používal nick, ktorý mala založený Tamara G. aj to len za tým účelom, aby som jej oznámil, či sa jej ozval nejaký zákazník.

Obžalovaný svoju predchádzajúcu neskoršiu výpoveď zmenil v nasledujúcej časti a doplnil:
Môj brat Jano vedel o tom, že baby nechodia do bytu do Vranova ani na dom len pre zábavu, ale že si zarábajú poskytovaním sexuálnych služieb. Konkrétne išlo o Frederiku E. , Karin A. a jej kamarátka Jana L., ale tá sex za peniaze neposkytovala. Tieto baby boli „otvorené“, ony sa jednoducho netajili tým, že vykonávajú prostitúciu a aj v motorovom vozidle v ktorom ich viezol môj brat Jano sa o týchto veciach rozprávali. Môj brat vedel o tom, že do tohto bytu chodili aj chlapci z okolitých dedín, moji kamaráti, ktorí neboli zákazníkmi týchto dievčat.


Prostitútka Erika O. (svedkyňa) na súde vypovedala:
Ja som najprv Laca a Jana požiadala o pomoc, pretože som nemala dostatok peňazí na zabezpečenie starotlivosti o moje tri maloleté deti. Ja som v tom období vôbec nevedela akou činnosťou sa Laco s Janom zaoberajú. Laco O. mi povedal, že by mi vedel pomôcť s dohadzovaním sexuálnych stretnutí za peniaze cez internetovú stránku „pokec“. Chvíľu som rozmýšľala, ale nakoniec som sa rozhodla, že nato pristúpim. Laco mi tak začal naháňať zákazníkov. Stretnutia sa uskutočňovali prevažne vo Vranove nad Topľou a to väčšinou vo vozidle dohodnutého zákazníka. Odmena bola dohodnutá podľa konkrétnej služby a to sex + fajka spolu na hodinu za 50 Eur, sex na polhodinu za 30 Eur a samotná fajka za 30 Eur. Samotná schôdzka prebiehala tak, že Laco najprv dohodol so zákazníkom konkrétne miesto stretnutia, potom mi zatelefonoval, odviezol ma autom na toto miesto, ja som vystúpila z jeho auta a nastúpila do auta zákazníka, ktorý ma tak väčšinou odviezol k hotelu Galileo. Autom ma však prevažne vozil jeho brat Jano, pričom v aute bol aj Laco. Niekedy som poskytovala služby aj v rodinnom dome v Čičave, ktorý patril Lacovi. Získanú odmenu prevažne v sume 50 Eur alebo 30 Eur som potom odovzdávala Lacovi, pričom som si z nich nechala 10 Eur. Tieto služby som poskytovala od apríla alebo mája 2017. Za deň som mala štyroch, piatich až šiestich zákazníkov. Niekedy bol deň keď som mohla zarobiť aj 250 Eur, ale bol aj taký, kedy som nemala žiadneho zákazníka. Pravidelne som to robila asi tri mesiace a potom som to ukončila v septembri alebo v októbri 2017, keďže som musela nevyhnutne poskytovať starostlivosť svojim maloletým deťom.

Na otázku podielu jednotlivých obžalovaných pri páchaní predmetnej trestnej činnosti sa vyjadrila:
Laco zháňal zákazníkov na internete, Jano ma vozil za klientmi a ku mne domov vozil Karin, ktorá mi pomáhala s opatrovaním detí, keď som bola so zákazníkmi. Jano ma niekedy odviezol do obchodu, alebo na lekárske ošetrenie, začo som mu dávala 5 Eur na benzín, alebo som mu kúpila cigarety. Laco tiež dával Janovi po 10 Eur na benzín. O Františke K. viem, že na internete založila nick „Bambulka1“ cez ktorých zháňala zákazníkov a po ich získaní ma potom poslala na dohodnuté miesto stretnutia so zákazníkom. Laco s Janom jej nedávali žiadne peniaze za túto činnosť. Ona tieto stretnutia dohadzovala iba niekedy, prevažne to robil Laco. Františka z toho dohadzovania nemala žiadne peniaze, preto ona ani nechodila na stretnutia so zákazníkmi a ani som nikdy nevidela, že by Laco s Janom jej dávali nejaké peniaze.

Na otázku čo vie povedať o svedkyniach Frederike E. (predtým G) a Tamare G., ktoré takisto vykonávali činnosť prostitúcie, vypovedala:
O Frederike E. som z počutia vedela, že aj ona poskytuje sexuálne služby, ale ja som sa s ňou stretla tak asi dva krát. S Tamarou G. som asi týždeň vykonávala prostitúciu, ale potom som sa opäť musela začať starať o svoje deti a tak sa neviem vyjadriť, čo ona robila ďalej, alebo či sa vrátila naspäť do Čiech. Je však pravda, že klienti si väčšinou dohadovali stretnutia s Tamarou a ona zarobenú odmenu odovzdávala Lacovi, pričom si nechala okolo 10 Eur a Janovi nedávala žiadne peniaze.

 Pokračovanie článku TU   = obsahuje výpovede ostatných účastníkov + rozsudok

sobota 17. októbra 2020

Pozvanie na kávu

Začiatkom týždňa prišla za mnou do penziónu menšia tmavovláska s požiadavkou, či by som nemal pre ňu nejakú prácu. Nebola to žiadna krásavica, ale mala milý pohľad a ešte niečo, čo ma upútalo bez toho, aby som vedel , čo to je. Bol som tak unavený, že som jej hneď povedal, že som absolútny zúfalec, ktorého táto „korona“ dostáva do absolútneho krachu. Ako dlho som takto trepal neviem, ale výsledkom bolo, že sa na mňa zahľadela a nakoniec povedala:
„Tak keď to takto dopadlo a vidím, že toho máte dosť, viete čo? Že som taká smelá. Ak sa neurazíte, ja by som vás pozvala na kávu.“
Vonku čas pod psa. Pekne sychravo do toho občas hustý dážď. Vybehli sme autom do ulíc mesta a dohodli sme sa, že si zoberieme Starbucks na pumpe a potom vybehneme smerom do mestských lesov, nadýcham sa aspoň čerstvého vzduchu. Cestou sme sa rozprávali a mne bolo strašne, ale strašne smutno. Keď sme dorazili po asfaltke až hore na kopec k veľkému altánu, zostali sme stále v aute, ja som sa otočil nej a ticho povedal:
„Prepáčte, ale viete na čo by som mal teraz chuť po takej dobrej káve?“
Pozrela sa na mňa tak nejako divno, ale bez slova zakrútila hlavou.
„Ak vám to nevadí, strašne rád by som vám dal teraz ruku na koleno a nechal ju tam.“
„Ak vám to pomôže...“ odpovedala tiež veľmi potichu.
Položil som jej dlaň na stehno na kolenom. Jemne som ju hladkal a zašiel rukou až do jej rozkroku. Pokúšal som šťastie. Neprotestovala a tak som pomaly pokračoval. Objal som ju. Bozkávala sa otvorenými ústami a ja som ju pomaly začal vyzliekať. Vôbec som v tom momente nebral ohľad nato, že by nás tam mohol niekto vidieť. Bol pracovný deň doobeda, tak bol predpoklad, že menej ľudí sa bude pohybovať v lese a počasie tiež neprialo nezáväzným potuľovaním. To vyzliekanie mi veľmi nešlo, v aute som to dlho nerobil a už sa mi to z odstupom času zdalo aj nepohodlné. Podarilo sa mi z nej trochu stiahnuť legíny a nohavičky, aby som sa dostal k jej trojuholníku. Hladkal som jej kučeravý pásik a prstami pomaly prenikal medzi vlhké pysky. Prestala ma bozkávať a začala sa na sedačke vzpínať nahor pričom mi tlačila hlavu k sebe. V priestore auta sa ozývalo jej vzdychanie a ja som prstami prenikal stále viac a viac do jej rozpálenej p*čky, ktorá ma začala kropiť svojou milostnou šťavou. Robil som jej to tak, ako som najlepšie vedel a ona stonala čím ďalej, tým viac. Náhle vykríkla a do mojej dlane vystrekol doslovne prúd jej lásky. Bola hotová a ja som pomaly prestával s dráždením. Aj ona sa upokojila a začala ma opätovne bozkávať. Potom ma oprela do sedačky a sklonila sa k môjmu rozkroku. Rozopla mi zips na nohaviciach a nachvíľu už mala môj penis v ruke. Jemne pretiahla predkožku a svojím dlhým jazykom sa ho letmo dotkla. Postavil sa ako kopija a ona si ho zasunula do úst. Jej vlasy mi spadli do lona a iba som sledoval ako sa jej hlava pohybuje rytmicky nahor a dolu. Bolo mi neskutočne krásne a o malú chvíľu som cítil, že ma spraví. Chcel som hľadať vreckovku, ale zarazila ma pohybom a znova sa mi venovala. Náhle mi v ňom trhlo a moje semeno s veľkými dávkami sa hrnulo do jej úst. Prehĺtala ho, sala a ja som pri tejto nádhere skoro omdlel. Chvíľu sa sa ešte hrala s mojím vädnúcim penisom a potom sme už iba ticho odpočívali.
„Vieš čo?“ povedal som a ona sa na mňa spýtavo pozrela.
„Ak ti to nevadí, teraz sa zoberieme a pôjdeme ku mne do penziónu. Pôjdeme zadným vchodom a personál si nás nevšimne a okrem toho, ja domov už aj tak dosť dlho nechodím. Súhlasíš?“
Bezslovné kývnutie a pritúlenie sa ku mne bolo odpoveďou pre mňa. V penzióne sa poddala úplne automaticky a pár sekúnd vkĺzli naše rozpálené telá do chladnejšieho posteľného oblečenia. Bozkávali sme sa a ona sa znova rozpálila. Skĺzol som medzi jej kolená a jazykom prenikol medzi jej malé pysky. Bola už tak mokrá a mne netrvalo dlho, aby som našiel jej krvou naliaty klitoris. Začal som po ňom krúžiť špičkou jazyka a zároveň naň ťukať a tlačiť. Pritom som dvoma prstami vošiel do jej komôrky a pomaly sa tam začal pohybovať. Šibalsky som zahliadol ako si dáva ruky za hlavu, zatvára oči. Trochu som sa vysunul vyššie a nežne som jej jazykom prechádzal okolo pupku, pričom jedna ruka stále súložila jej komôrku a druhá sa hrala s jej klitorisom. Začala prudko vzdychať a krútiť sa podo mnou veľkým vzrušením. Začal som prstami v jej p*čke pohybovať akoby som ju tam chcel poškrabkať a na jej stonanie som odpovedal tretím prstom, ktorým som prudko prenikol dovnútra. Ona začala prudko prirážať na moju ruku, akoby to bola posledná mrdačka jej života. Začala ma oslovovať, chcela, aby som do nej vošiel, ale ja som nemohol. Mesiace odriekania a nervy v práci zrejme spôsobili že – to jednoducho nefungovalo tak, ako sa na poriadneho chlapa patrí. Ale našťastie už bola na vrchole a po niekoľkonásobnom prudkom prirážaní mi jej šťava tiekla prúdom do ruky a na plachtu. Pomaly som ju dorobil a ona sa upokojovala.
„Prečo nechceš ísť do mňa?“ opýtala sa a ja som si v zúfalstve zakryl hlavu do podušky, rozplakal som sa ako malý chlapec a odpovedal:
„Nejde to, nemôžem... Možno už ani nebudem...“ nešlo to z mňa vypovedať.
Bol som psychicky na dne. V tej chvíli som skutočne veril, že si už nikdy nezatrtkám.
„Neblázni, na tom nič nie je, to sa dá všetko do poriadku, to sú nervy...“ upokojovala ma a začala hladkať po chrbte.
„Nedá, ja už tomu neverím. Už to nikdy nebude tak, ako to bolo...“ nenechal som si svoju neschopnosť vyhovoriť.
„Možno že to potrvá mesiac, možno dva, ale dá sa to do poriadku, uvidíš, že ťa z toho dostanem,“ uzavrela debatu na túto tému.
Otočil som sa nabok, aby som videl či to myslí vážne a ona to využila nato, aby mi rukou zašla k podbrušiu. Bolo to veľmi príjemné a ja som si ľahol na chrbát. Kľakla si medzi moje kolená a zobrala ten uzlíček nešťastia do pusy. Príjemne to hrialo a jej jazyk neskutočne burcoval moje nervové bunky zatiaľ čo sa jej ruka hrala s mojim mieškom. Pomaly mi začal penis opäť tvrdnúť a tak si ho uchopila do ruky a začala honiť. Rástol a tak sa mohla dotýkať môjho žaluďa a dráždiť ho. Jej zuby sa zakvačili do môjho penisu a jazdiac po ňom ma dostávali do varu. Zároveň jazykom spracovávala môj žaluď a snažila sa ho vysať. Penis mi už pekne stál a tak sa ma opýtala, či nechcem vojsť do nej. Bál som sa, že to opäť zle skončí a odmietol som. Pokračovala preto ďalej v mojom dráždení a druhou rukou mi začala masírovať vajcia. Účinok sa dostavil veľmi rýchlo. Stonal som hádam tak ako ona pred chvíľou. Oči sa mi zatvárali blahom a v penise som cítil obrovský tlak. Zaregistrovala moje finále a pusou začala prudko nabiehať na môj penis. Zovretými perami prudko pohybovala hore a dolu a ja som si myslel, že sa zbláznim rozkošou. Naraz mi v ňom začalo šklbať a ja som pustil dávku semena rovno do jej krku. Otriasla sa a začala sa smiať. Medzitým mi ho však neprestávala honiť a ďalšie výstreky jej smerovali na rozosmiatu tvár.
„Vidíš, že sa to dá do poriadku...“ povedala a sklonila svoje pery späť k môjmu mokrému penisu. Odsala z neho všetko semeno a dokonale ho očistila. Potom sa ticho natiahla vedľa mňa a navzájom sme sa hladkali striedaním nežností a jemných bozkov. Po tomto vášnivom čísle som v kútiku duše nadobudol presvedčenie, že mi môže naozaj byť nápomocná. Nemusel som dlho premýšľať, aby som jej do uška pošepkal:
„Zajtra ráno príď za mnou do kancelárie, spíšeme pracovnú zmluvu. Nejakú prácu ti už na začiatok nájdem a potom sa uvidí, kam sa posunieš ďalej...“

pondelok 12. októbra 2020

(Ne)Bol to panic

Na Facebook-u som si od neho našla žiadosť o priateľstvo. Takýchto žiadostí som denne dostávala minimálne päť. A prevažne som to ignorovala. Tento sa mi však celkom páčil. Pozrela som si jeho fotky z dovoleniek, ktoré mal verejne dostupné.  Celkom sa mi páčil, mohol by sa teda stať kamarátom, ale nepatrila som k tým, čo len tak na prvú šupu potvrdzujú priateľstvá. Nechala som ho, aby mi napísal správu ako prvý, čo sa v priebehu týždňa aj stalo a nadviazali sme písomnú komunikáciu. Po pár dňoch písania som sa rozhodla, že mu dám šancu a pozvem ho na víkend k sebe. Keď prišiel, bolo už neskoré popoludnie a tak som navrhla, aby sme zašli do nákupného centra na kávu a potom do kina. Keď sme sedeli v kine, bolo jasné, že je pomerne nervózny. Po chvíli mi položil ruku na koleno. Neodtiahla som sa a on ma pomaly a jemne začal hladkať a láskať na stehne vyššie a vyššie. Oddala som sa tomu príjemnému pocitu a zároveň snažila sledovať film. Veľmi mi to nešlo a tak som mu oprela hlavu o rameno a zatvorila pritom oči. Neviem ako dopadol film a kedy skončil, ale keď sme vyšli von, bol už neskorý večer. Objal ma a ja som v dolných partiách cítila tlak. Chcel ma, to mi bolo jasné, ale nevedel ako nato. V hlave sa mi striedali myšlienky. Na jednej strane tá jeho nadmerná slušnosť v správach, ktoré sme si vymenili a potom to moje zbožné prianie:
Ten je ale strašný, keby ma tak pritlačil, keby tušil...
Už som to všetko videla stratené. Zahlásila som, že pôjdeme si asi ľahnúť, ale môže pokojne prespať u mňa.
„Zuzka, prepáč, ale ja, vieš...“ šepkal mi do ucha vo dverách.
„Prosím ťa, to si mi hneď mohol povedať, že si panic. Každý začína. Poď...“ už som to nevydržala a vtiahla ho dovnútra.
Vzal ma do náručia a začal vyzliekať. Nežne ma pritom bozkával. Pritisla som sa k nemu a on mi položil ruku na bok a začal ňou pomaly schádzať k stehnu. Cez nohavičky mi láskal mušličku a ja som ho už chcela cítiť v sebe. Neprestávali sme s bozkami a pritom som ho tiež vyzliekala. Odtrhol sa a zhodil z nás oboch zvyšok odevu. Začal mi bozkávať prsia a položil ma na posteľ. Cítila som, že má talent. Hladkal mi dlhé nohy a občas schádzal aj medzi ne. Rozpálilo ho to. Bozkával mi prsia a jazykom prechádzal po bradavkách, ktoré občas a jemne zobral medzi zuby a nežne stláčal. Cítila som, že sa celá chvejem. Dlaňou mi pomaly vnikol medzi stehná a jeho prsty si začali hrať s mojou bránou rozkoše, ktorá už zvlhla očakávaním. Najprv jedným a potom dvoma prstami vkĺzol dovnútra a začal nimi pomaly krúžiť a ťukať do stien mojej svätyne. Tlačila som jeho hlavu k svojim bradavkám a začala vzdychať. Uvoľnil sa z môjho objatia a začal mi jazykom spracovávať klitoris. Pritom zašiel aj tretím prstom do mojej jaskynky a pomaly ma šústal rukou. Jeho prsty sa vo mne pohybovali ako mala chobotnica. Prestala som sa ovládať a stonala som čím ďalej tým viac. Moje brucho sa ústretovými pohybmi vrhalo proti jeho ruke. Cítila som, že budem čoskoro hotová a chcela som ho v sebe. Rukou som zastavila jeho prsty a v tranze siahla po penise. Kľakol si predo mňa, podložil mi dlaňami môj zadoček a prudkým pohybom do mňa vnikol. Vykríkla som a vzopla sa do tvaru mosta. Podopieral ma a prudko, s divokosťou a nenásytnosťou do mňa tvrdo vrážal svoj klát. Mal ma v priebehu niekoľkých sekúnd.
V panve, bruchu, hlave, všade som cítila tú jeho búrku, kričala som tou bolestnou slasťou a nakoniec som to už nevydržala a omdlela.
Keď som sa prebrala, ležal vedľa mňa, hladkal ma a bol celý vybúraný.
„To nič, to len že to bolo také pekné...“ upokojila som ho a zišla mu rukou do rozkroku.
Ešte stále sa neurobil a tak som ho prinútila, aby si ľahol na chrbát a potom som sa nad neho sklonila. Jazykom som mu prechádzala po jeho žaludi a zubami ho jemne hryzkala. Prsty sa mi pritom pohrávali s jeho mieškom. Zreagoval tak, že si ma posadil nad seba a tak sme sa mohli venovať jeden druhému. Môj zadoček aj s mušličkou sa otvárali do jeho tváre a on to hneď využil na jazykové cvičenie. Ako ma dráždil a dostával tým opäť do varu, aj ja som ho spracovávala a honila a sala mu vtáka stále dôkladnejšie. Celý sa triasol, napínal a náhle mu v tom kláte začalo šklbať a mne sa pritom do úst hrnul prúd jeho semena. Úprimne povedané, takto do konca som to robila po prvý krát a prekvapilo ma, že to nie je nič strašného navzdory rečiam, ktoré som o tom počula. Bola som stará škola a priznám sa, že som sa toho trochu bála. Prehĺtala som a sala a pritom som sa snažila rukou i jazykom udržať ho čulého. To preto, že on ma medzitým takisto rozvášnil a moja šťava mu stekala po tvári zaborenej do môjho rozkroku.
„Poď prosím ťa, poď...“ vzdychala som.
Vytočil sa spoza mňa a ja som mu nastavila svoju zadnicu. Chytila ma za boky a pomaly do mňa vnikal, čím zvyšoval moju túžbu. Začala som sa pohybovať a prirážať smerom k nemu, aby sa tak dostal až na dnom mojej svätyne. Takto ma vytesnil úplne celú a ja som vzdychala a slovne podporovala v tej rozkoši pri ktorej striedavo držal moje boky a striedavo schádzal rukou na moje prsia a hnietol ich. Náhle som cítila, že sa narovnal a rukou zišiel k môjmu zadočku.
Začal ma hladkať a prstom sa snažil dostať dovnútra. Ešte mi to tak nikto nerobil a ja som sa mimovoľne stiahla. Ale jeho pohyby spolu s mojím stúpajúcim vzrušením ma natoľko uvoľnili, že za malú chvíľu šústal dvoma prstami aj moju druhú dierku. Pravdepodobne vycítil moje finále a niekoľkokrát prudko prirazil. Vykríkla som a v návale rozkoše som sa prehla, aby mohol do mňa čo najviac. On však prudko vytiahol svoj penis z mušličky a zasunul ho rýchlo do mojej roztvorenej riťky. Bolo to nečakané a znásobilo to moju rozkoš. Cítila som sa ako nabodnutá a v tej sladkej bezmocnosti zrejme provokovala svojim stonaním. Šústal ma úplne šialene a pritom stláčal moje pevné prsia. Všetko ma dosť bolelo, ale pritom som chcela, aby ma úplne zničil.
Po chvíli som cítila ako opäť vrcholí a jeho druhý prúd prenikal hlboko do môjho tela. Padli sme spojení nabok a prudko oddychovali. Potom sa zo mňa uvoľnil a išiel sa umyť. Zostala som ležať, chvela sa ešte na celom tele a pripadala si ako roztrhaná. Ale nič ma nebolelo, iba obrovská slastná únava prechádzala mojim telom. Vrátil sa ku mne a jemne ma pobozkal.
„Ty si mi klamal. To nie je možné, aby takéto niečo bolo po prvýkrát. Kde si sa to naučil?“ povedala som mu medzi bozkami.
„Budeš sa čudovať, ale je to po prvýkrát. Ale veľmi veľa som si o tom prečítal ako to urobiť tomu druhému krásne...“ odpovedal a jeho ruka mi znova šmátrala v rozkroku.
Počas tej noci sme nespali. Jednoducho ma nenechal. Bola to noc plná divokého milovania na rôzne spôsoby z ktorých som sa keď v nedeľu odišiel spamätávala ešte pekne dlho. Aj keď bol údajne vtedy panic podľa praktických skúseností, ja som bola tá ktorú zaučoval. A aj keď sme sa čoskoro kvôli tej veľkej vzdialenosti medzi nami rozišli, nezabudla som na ten víkend, keď to bolo po prvýkrát. 

nedeľa 4. októbra 2020

Lesbičky

Ponorená do svojich myšlienok som sa túlala nočným mestom k svojmu podnájmu. Mala som za sebou zážitok, z ktorého som mala strašne rozporuplné pocity, ale asi ma zasiahol viac, ako som sa na začiatku domnievala. Moja návšteva u kamarátky Jany sa začala ako obvykle. Otvorili sme si sedmičku kvalitného bieleho vína a rozprávali sme sa o všetkom možnom aj o ničom. Jana náhle prehodila vetu, že sa nedávno v kine zoznámila so staršou ženou a že potom s ňou išla do parku, kde sa na lavičke pomilovali. Najprv mi zabehlo víno v ústach, potom som sa veľmi hlasno zarehotala a povedala som jej, že má veľmi bujnú fantáziu. Keď som sa upokojila, Jana si uchlipla z vína a začala rozprávať ako v kine pri jednej veľmi sugestívnej scéne, v ktorej išlo o zbližovanie dvoch žien, ocitla sa na jej stehne ruka jej susedky, ktorá jej zašla pozvoľne pod sukňu, ako ju hladkala stále vyššie, bola tým natoľko šokovaná, že sa nezmohla ani na najmenší odpor. Bolo to údajne tak vzrušujúce a zároveň láskavé, že sa tomu nebránila aj keď sa spamätala z prvého prekvapenia. Prsty jej svižne vkĺzli pod gumičku nohavičiek a láskali jej broskynku tak čarovne, že to hádam doposiaľ takto nezažila. mimovoľne zišla telom nižšie, aby to jej ruke uľahčila a starala sa iba o to, aby jej vzrušenie nezachytilo okolie v kinosále. Jana to opisovala s tak hlbokým zaujatím, že som jej to uverila.
A potom chcela vedieť, čo si o tom myslím.
Zamrmlala som, že som nič takého nezažila a že teda neviem akoby som sa zachovala, ale že pokiaľ sa jej to páčilo, prečo by sa to malo odsudzovať...
Prisadla si bližšie, zobrala ma okolo ramien, pritisla svoje horúce pery na moju tvár okolo úst a potichu pokračovala.
To hladkanie v kine ju tak rozpálilo, že mala vlhké aj nohavičky a keď jej jeden z prstov vnikol do štrbiny a začal sa zoznamovať s klitorisom, mala strach, že začne nahlas stonať a všetko prekazí.
Našťastie nato ten film skončil.
Rozsvietili sa svetlá, ľudia sa hrnuli k východu zo sály. Tá žena, ktorá mohla mať asi tridsaťpäť a bola to nefalšovaná blondínka, ju zobrala za ruku. Jana išla s ňou ako omámená. V parku sa posadili na lavičku. Blondínka jej zašepkala, že v nej cítila spriaznenú dušu a že to jednoducho musela urobiť. Potom Janu bozkávala, rozopla jej blúzku a hrala sa s jej prsiami.
Jane sa čoskoro vrátilo vzrušenie z kina a znova nemala silu, aby proti tomu niečo podnikla. Celé telo jej zmalátnelo, keď jej žena cmúľala a lízala bradavky. Potom dokonca klesla kolenami na zem, vsunula jej ruky pod sukňu, zbavila ju nohavičiek a ponorila tvár do jej rozkroku. Bozkávala jej vnútorné strany trasúcich sa stehien a konečne aj samotnú mušličku, prechádzala jazykom pysky ohanbia, až nakoniec medzi ne vnikla...
Janino rozprávanie na mňa zapôsobilo veľmi tiesnivo, ale zároveň vo mne vykresalo niečo, o čom som zatiaľ nemala ani tušenia. Prehĺtala som horúce sliny. Jana ma opätovne pobozkala, ale nebol to kamarátsky bozk, ktorým sme sa zvítali či lúčili, o tom svedčil aj jej jazyk, ktorý mi obišiel pery. Ruka, ktorou ma držala okolo ramien sa mi ocitla vo vlasoch, našla môj ušný lalôčik, premasírovala ho. Druhú ruku mi zľahka položila na prsia, ktoré sa mi na počudovanie zobudili a cítila som ako mi začínajú tvrdnúť bradavky. Prebehlo cezo mňa doposiaľ nepoznané teplo. Chcela som sa vzoprieť, ale potom ma premohla zvedavosť. Ukončiť som to predsa mohla kedykoľvek...
Jana ma bozkávala a súčasne mi rozopínala blúzku. Nenosím podprsenku a tak sa jej prsty dostali priamo k mojim kozám. Hladkali a treli moje bradavky. Po chvíli Jana priklonila hlavu, zasypala obe moje prsia bozkami a mumlala, že od tej príhody v kine musí stále myslieť na mňa.
Sme predsa dôverné kamarátky... Vykoktala som zo seba, že či si všetko iba nenamýšľa. Cumľala mi prsty a jej ruky schádzali na moje kolená a odtiaľ stúpali pod sukňu.
Čo keď chcela iba vyskúšať či tomu podľahnem?
Čo keď sa potom neodvážime pozrieť si do očí?
Čo keď tým skončí naše kamarátstvo? prebehlo mi hlavou, zachytila som jej ruky, vytrhla ich spod mojej sukni, odvrkla, že to radšej necháme tak, vyskočila som a zapínala sa.
Jane klesli ruky do lona a vyhŕkli jej slzy z očí. Vybehla som z jej garsónky ako splašená.
Potom som sa zrazu zastavila a hrabla si do vlasov. A čo ak to bolo všetko skutočné?
Možno odo mňa skutočne očakávala naplnenie svojej túžby, ktorú v sebe po stretnutí s tou ženou objavila. A ja som ju odvrhla, pretože je mi tak blízka... Nebolo mi to predsa nepríjemné.
Naopak. Naraz som pochopila, prečo som sa správala tak hlúpo, úplne inak, než som sa chcela správať. Nahnevalo ma, že podľahla vábeniu tej cudzej ženy! A preto nad mojou vlastnou túžbou prevládla falošná morálka a zabehnutá konvencia.
Jana sa to pokúsila prelomiť, vyšla mi tak nádherne v ústrety a ja...
Pootočila som sa a hľadala späť napoly osvetlenú ulicu.
Musím sa k nej vrátiť!
Zaklopala som na jej dvere a upachtená dýchala.
„Bianka..?“ zvedavo zahlásila a upierala na mňa uplakané oči.
Vkĺzla som dovnútra, zatvorila, oprela sa chrbtom o dvere a povedala, aby mi prepáčila, že som bola taká sprostá.
Vzlykla.
„Asi som to prehnala, že?“
„Nie. Jednoducho som sa z toho vystrašila. A musela som si to upratať v hlave.“
Podišla som k nej, objala ju a pritisla k sebe.
„Janka, zabudni prosím na moje chovanie, tiež to bol skrat.“
„A ja som si myslela, že už som ťa stratila. Bolo mi strašne smutno Bianka. Uvedomila som si, že si jediná s kým môžem byť šťastná,“ zašepkala mi.
Pobozkala som ju a chytila okolo krku. Vošli sme do miestnosti. Tam som jej povedala, že ju mám rada a že jej to chcem dokázať. Zaľahli sme na pohovku, objímali sa a šepkali si, že už nás nič nerozdelí. Potom sme jedna druhú vyzliekali. Sklonila sa, jej dlhé vlasy sa rozprestreli okolo mojej tváre ako tmavá záclona, prispeli k intimite našich bozkov. Bozkávali sme sa stále vášnivejšie, vzájomne si láskali prsia, treli bradavky, potom boky, brušká, dych sa nám zrýchlil a potrhal.
Ako zamierila ústami do môjho rozkroku, vyšpúlila oproti mne zadoček. Pohladkala som ho, vkĺzla rukou medzi jej jemné stehná, pomohla jej pravej nohe cez moje telo. Jankine pery sa prisali na moju mušličku a som nadvihla hlavu a bozkávala jej žliabok zadočku. Jana ma jemne lízala a ja som jej to opätovala až sme sa obe dostali na vrchol vzrušenia.
Po spoločnom orgazme padli aj tie najskrytejšie prekážky. Objavovali sme na svojich telách stále nové miesta, ktoré nám spôsobovali ďalšie rozkoše.
Zostala som u Jany až do rána a po ďalšom nádhernom milovaní sme sa dohodli, že sa vzdám momentálneho podnájmu a presťahujem sa k nej.