nedeľa 25. apríla 2021

Pedofil Karol - príbeh zo súdnej siene

Tento príbeh dokumentuje jednotlivé protiprávne skutky človeka, ktorý trpí pedofíliou a bol za ne riadne odsúdený. Všetky názvy zúčastnených osôb a miest sú zámerne vymyslené a rovnako pozmenené jednotlivé časové údaje, kde boli skutky uskutočňované. Cieľom je poukázať na skutočnosť, čomu by sa mal človek vyvarovať, čo spoločnosť chápe ako niečo zvrátené a aký postih a takého konania môže človek očakávať. Treba uviesť, že aj väzni ťažkých zločinov citlivo vnímajú a odsudzujú ak sa pácha trestná činnosť na deťoch. Zväčša to takýmto odsúdeným aj dávajú v zariadeniach na výkon trestu značne pocítiť. Ale poďme na samotný príbeh.

Karol bol pomerne inteligentný človek, riadne zamestnaný, avšak v rámci svojho voľného času rád využíval svoj notebook s mobilným internetovým pripojením aj na svoje zvrátené zábavky. Karol mal veľmi rád maloletých chlapcov a požadoval od nich, aby mu na jednej strane vyhotovovali a posielali fotografie svojich obnažených tiel plus detailné zábery ich penisov a na druhej uskutočňoval konkrétne návrhy na stretnutia za účelom sexuálnych aktivít smerujúcich k vzájomnému uspokojovaniu. Počas pár rokov sa dopustil niekoľkých závažných protiprávnych skutkov.


Skutok č.1.:

Karolov prvý reálny kontakt s chlapcom začal v lete 2010 pri lese neďaleko obce, ktorá bola vzdialená len pár kilometrov od jeho bydliska v Brezne. Miestneho chlapca, v tom čase maloletého Petra, prehovoril, aby mu ukázal svoj pohlavný úd, s tým že by mu ho chcel olízať. Po tom, čo mu maloletý Peter vyhovel, Karol s jeho súhlasom ho začal uspokojovať svojimi ústami aj napriek tomu, že vedel, že Peter v čase vykonávania týchto sexuálnych praktík ešte nedovŕšil 15-ty rok svojho veku. Od tohto času potom Karol naďalej vyhľadával Petra v mieste jeho bydliska v nepravidelných intervaloch, niekedy raz za týždeň a niekedy raz za mesiac, a spoločne na rôznych mesiac v obci, kde Peter býval, spoločne vykonávali masturbáciu, orálne a análne sexuálne praktiky až do konca apríla 2012, kedy Peter dovŕšil 15-ty rok svojho života.
Týmto skutkom podľa Trestného zákona sa dopustil protiprávneho konania tým, že iným spôsobom sexuálne zneužil osobu mladšiu ako 15 rokov a čin spáchal závažnejším spôsobom konania – po dlhší čas, ľsťou.


Skutok č.2.:

23.11.2012 v podvečernej hodine zo svojho užívateľského účtu kontaktoval prostredníctvo tzv. „rýchlej pošty“ Ivana, ktorý na tom istom diskusnom serveri vystupoval pod menom „ivkoivo“. Potom čo Karol od tohto chlapca prostredníctvom vzájomnej komunikácie získal súhlas na stretnutie, na ktorom by sa vzájomne sexuálne uspokojovali, podmienil stretnutie tým, aby mu maloletý Ivan vyhotovil fotografie, na ktorých by bol vyobrazený nahý s viditeľnou tvárou, s viditeľným stoporeným pohlavným údom a chcel vidieť aj jeho análny otvor, pričom súhlas maloletého na výrobu týchto fotografií získal tým, že mu za tieto fotografie prisľúbil mobilný telefón Sony Xperia, na základe čoho maloletý Ivan na druhý deň ráno v mieste svojho bydliska vyhotovil svojim digitálnym fotoaparátom najmenej 16 kusov fotografií, na ktorých bol vyobrazený podľa Karolových pokynov a tieto fotografie potom v ten istým deň okolo obeda Karolovi odoslal elektronickou poštou na dvakrát. Prvý email obsahoval 13 ks fotografií a druhý 3 kusy. Potom čo si Karol tieto fotografie pozrel, začal maloletému Ivanovi dávať ponuky, že mu zabezpečí klientov, ktorí mu budú platiť zato, že sa s ním budú stretávať a vykonávať s ním sexuálne praktiky, s čím maloletý Ivan súhlasil, avšak zabezpečenie týchto stretnutí Karol opäť podmienil vyhotovením ďalších Ivanových fotografií na ktorých bude opäť vyobrazený nahý. Ako odmenu mu zato Karol ponúkal luxusné oblečenie a značkové voňavky, s čím maloletý Ivan opäť súhlasil. K vyhotoveniu nových fotografií však neprišlo tak rýchlo ako Karol pôvodne očakával. Aj keď spolu vzájomne komunikovali a Karol sa stále dožadoval nových fotografií a prízvukoval Ivanovi , že má preňho nachystané tie sľúbené veci, Ivan sa rozhodol vyhotoviť nové fotografie s časovým odstupom a to až v januári 2013. Opätovne svojím digitálnym fotoaparátom vyhotovil najmenej 4 kusy fotografií na ktorých mal zobrazený svoj stoporený penis a tieto fotografie potom rovnakým spôsobom ako v prvom prípade odoslal na email Karolovi. Po tom čo Karol obdržal vyhotovené fotografie, oznámil maloletému Ivanovi, že keď mu to tak dlho trvalo, on už sľúbené oblečenie a voňavky posunul ďalej, ale že nech sa nebojí a pripraví mu ďalšie. Touto vzájomnou komunikáciou už aj maloletý Ivan pochopil, že sa s Karolom vzájomne doťahujú a klamú. komunikovali spolu prostredníctvom svojich užívateľských účtov, Karol Ivana počas tejto komunikácie naďalej lákal na stretnutia za účelom vykonania sexuálnych aktivít, s čím síce Ivan verbálne súhlasil, ale nikdy na takéto stretnutie neprišiel. Ich vzájomná komunikácia trvala do septembra 2013.
Týmto skutkom podľa Trestného zákona sa dopustil protiprávneho konania tým, že iným spôsobom sexuálne zneužil osobu mladšiu ako 15 rokov a čin spáchal závažnejším spôsobom konania – po dlhší čas, ľsťou a taktiež využil, získal alebo inak zneužil dieťa na výrobu detskej pornografie a čin spáchal rovnako závažnejším spôsobom konania – ľsťou.


Skutok č.3.:

V polovici decembra 2012 Karol v poobedňajších hodinách po práci z doposiaľ presne nezistených miest v Brezne začal na internetovom komunitnom portáli pod nickom „ootteecckkoo“ prostredníctvom tzv. rýchlej pošty komunikovať s maloletým Lukášom z obce neďaleko vzdialenej od Brezna , ktorý na uvedenom komunitnom portáli vystupoval pod užívateľským menom „lukaslukas1“. Napriek tomu, že mu maloletý Lukáš oznámil, že má iba 14 rokov, počas tejto internetovej komunikácie od neho Karol požadoval fotografie s požiadavkou, aby bol na nich maloletý Lukáš vyobrazený nahý, alebo na ktorých by bol vyobrazený pri masturbácii a ejakulácii a súčasne mu Karol navrhoval stretnutia na ktorých budú vykonávať rôzne sexuálne praktiky. Na Karolove neustále naliehanie mu maloletý Lukáš o dva dni svojím mobilným telefónom vyhotovil najmenej dve fotografie svojej nahej postavy s viditeľne stoporeným pohlavným údom a tieto fotografie umiestnil do fotoalbumu na svojom internetovom užívateľskom účte. Album zabezpečil heslom, aby sa k nemu nemal prístup iný užívateľ, pričom toto heslo vzápätí oznámil Karolovi, čím mu takto umožnil, aby si tieto fotografie stiahol a nahral do svojho počítača. Karol po zhliadnutí Lukášových fotografií vyjadril svoju nespokojnosť a požadoval ďalšie fotografie na ktorých chcel vidieť vyobrazený Lukášov nahý zadok aj jeho celú nahú postavu so stoporeným penisom počas ejakulácie. Maloletý Lukáš však už týmto jeho ďalším zvrhlým požiadavkám nevyhovel. Karol sa však nevzdával a aj po Lukášovom odmietnutí zaslať nové fotografie, ďalej s ním pokračoval v internetovej komunikácii a v tejto na neho naliehal a presviedčal ho, aby sa navzájom stretli a sexuálne uspokojovali, pričom zhruba o týždeň v snahe získať od maloletého ďalšie pornografické fotografie jeho nahého tela mu navrhol, že mu odošle na výmenu svoje pornografické fotografie ak mu sprístupní svoje nové fotoalbumy s fotkami jeho nahého tela. Potom Karol odoslal prostredníctvom elektronickej pošty odoslal Lukášovi 2 kusy fotografií na ktorých bol vyobrazený stoporený pohlavný úd. Karol pritom neustále prostredníctvom elektronickej pošty dával Lukášovi návrhy na stretnutie. Ku koncu januára 2013 však toto presviedčanie bolo ešte intenzívnejšie. Karol sa dožadoval stretnutia s Lukášom v Brezne, zatiaľ na bližšie neurčenom mieste. Vymenil si sním telefónne číslo v snahe telefonicky zladiť čas a miesto stretnutia. Navádzal Lukáša, aby za ním prišiel do Brezna autobusom. Svoj enormný záujem zvyšoval aj tým, že mu odosielal internetové odkazy na cestovné poriadky autobusov, kde by si Lukáš našiel jemu vyhovujúce spojenie do Brezna. Po zistení, že táto taktika veľmi nezaberá, rozhodol sa Karol navrhnúť Lukášovi, žeby sám prišiel do jeho obce. Maloletý Lukáš však z nezisteného dôvodu na Karolovu ponuku nereagoval, na čo Karol pokračoval v internetovej komunikácii a neustále mu dával ponuky na stretnutia, na ktorých by spoločne vykonávali sexuálne aktivity a pokúšal sa získať Lukášov súhlas na stretnutie aj takým spôsobom, že s ním začal komunikovať z iného užívateľského účtu, pričom predstieral, že sa jedná o osobu, ktorá sa priatelí s Karolom a táto osoba vykresľovala Karola iba v tom najlepšom ponímaní. Karol pritom aj z tohto účtu navádzal Lukáša na stretnutie za účelom vykonávania sexuálnych aktivít, pričom začiatkom februára sa Lukášovi opätovne prihlásil zo svojho pôvodného účtu, kde nanovo požadoval stretnutie a zároveň zisťoval či by maloletý Lukáš bol ochotný vykonať s ním análny sex a za účelom získania o neho súhlas k takémuto konaniu, odoslal Lukášovi ešte v ten istý deň poobede e-mail, ktorého prílohou boli dve fotografie, na ktorých bol zobrazený stoporený pohlavný úd, o ktorom Karol tvrdil, že samozrejme patrí jemu. Keď si Lukáš tieto fotografie prezrel, Karol sa od neho na oplátku dožadoval zaslania jeho nových fotografií, na ktorých by bol zobrazený jeho penis, ale Lukáš tejto jeho požiadavke nevyhovel. Vytrvalý Karol sa však nechcel vzdať. Aj napriek Lukášovmu odmietnutiu zaslať nové fotografie, neustále pokračoval v internetovej komunikácii ešte niekoľko mesiacov, kde ho sústavne navádzal na sexuálne stretnutie. maloletý Lukáš stále odmietal a nakoniec sa rozhodol, že komunikáciu s Karolom koncom mesiaca júl 2013 nadobro ukončí. Karolovi po márnych pokusoch obnoviť dlhotrvajúcu komunikáciu nezostávalo nič iné iba si nájsť ďalšiu obeť.
Týmto skutkom podľa Trestného zákona sa dopustil protiprávneho konania tým, že iným spôsobom sexuálne zneužil osobu mladšiu ako 15 rokov a čin spáchal závažnejším spôsobom konania – po dlhší čas, ľsťou, rovnako využil, získal alebo inak zneužil dieťa na výrobu detskej pornografie a čin spáchal aj v tomto prípade závažnejším spôsobom konania – ľsťou a taktiež ponúkal a prenechával pornografiu osobe mladšej ako 18 rokov.

Pokračovanie príbehu TU = obsahuje ostatné Karolove spáchané skutky, obvinenie s konkrétnych trestných činov + rozsudok súdu 

sobota 17. apríla 2021

Učiteľka autoškoly

Bol som študentom strednej odbornej školy so zameraním na dopravu a škola pre svojich študentov vo štvrtom ročníku poskytovala možnosť urobiť si vodičák na skupinu „B“ za zvýhodnených podmienok. Ja som patril k tým študentom, ktorí takúto možnosť samozrejme využili a nebanujem, pretože okrem vodičského oprávnenia som získal aj životnú skúsenosť navyše o ktorej vám napíšem.
Bol už letný deň a poriadne horúci. Čakala ma hodina jazdy. V autoškole sme mali neskutočne peknú inštruktorku, ktorá sa volala Zuzana. Keď som sa dozvedel, že bude mať so mnou jazdu, veľmi som sa potešil. Mala okolo 30 rokov, fantastické telo a pekné modré oči. Keď sa človek na ňu pozrel, zastavil sa mu dych a postavil penis. Keď som prišiel na hodinu, Zuzana už čakala v aute. Povedala, aby som si pripravil vozidlo, nastavil zrkadlá a sedačku. Keď som ohlásil, že som pripravený, tak sme vyrazili na cestu. Bolo pomerne teplo. Zuzana mala na sebe blúzku s veľkým výstrihom, pod ktorou sa rysovali skvostné melóniky. Podprsenku nenosila. Poviem vám, bolo veľmi ťažké sústrediť sa na jazdu, keď som videl ako sa jej tie melóniky v zákrutách pohojdávali. Občas sa predklonila a ponúkla mi neskutočný výhľad do svojho štedrého výstrihu. Mal som na sebe tesné rifľové nohavice a nebolo sa čo čudovať, keď sa mi na nich urobila pekná hrča.
„Panebože, to je ale teplo!“ zastonala Zuzana, „Radšej vybehneme niekam von z mesta, tam aspoň bude fúkať nejaký vánok.“
„Jasné!“ odpovedal som.
Odbočil som na jednu vedľajšiu cestu a zrýchlil. Zuzanina blúzka bola tak tenká, že miestami sa zdalo akoby bola priesvitná, keď bola zmáčaná potom a vietor, ktorý sa dral dovnútra pootvorenými oknami jej ju ešte prilepoval na oblé melóniky. Môj junior bol už tvrdý ako kameň a Zuzana mi sem a tam zaškúlila do rozkroku.
„Vyzerá to, že by sme sa obaja potrebovali schladiť,“ zahlásila po nejakej chvíli, „môžeme si zájsť k jazierku.“ zahlásila.
Zamieril som úzkou cestičkou k jazeru a keď sme tam dorazili, zdalo sa, že sme tam boli sami. Vyliezli sme z auta a vychutnávali si svieži vetrík, ktorý vial z neďalekých hôr.
„Nebude vám vadiť, keď si dám dolu blúzku, nech sa mi trošku preschne? opýtala sa Zuzana.
„Jasné, že nie!“ uistil som ju.
Zuzana si rozopla gombíčky a vyslobodila svoje nádherné prsia. Zišli sme kúsok dolu a posadili sme sa na brehu. V tom mi Zuzana prešla zľahka rukou po stehne. Mal som dojem, že mi vták vyskočí z nohavíc sám od seba. Posunula ruku vyššie a bola už strašne blízko od neho. V hlave mi prebehli rôzne myšlienky, ale dospel som k názoru, že nemám čo stratiť a niekedy treba zariskovať. Objal som ju a jemne som jej začal masírovať vnútorné strany pŕs. Mala to pripravené. Vyslovene zo mňa strhla nohavice a vykukol z nich môj ťažkotonážny buchar. Uchopila ho do ruky a začala ho vláčne honiť. Mala v tom neskutočnú prax a jej jemné ruky ma privádzali k šialenstvu.
„Je krásny, mladý a plný energie...“
Nezmohol som sa na slovo. Iba sa mi zrýchlil dych a mierne so mnou šklblo. Po chvíli sa k nemu sklonila a požužľala mi žaluď. Ja som pokračoval v masírovaní jej rozpálených pŕs so stvrdnutými bradavkami. Zuzana ma začala vláčne, dráždivo sať a môj buchar sa strácal v jej puse čím ďalej hlbšie. Vykašlal som sa na jej prsia, ľahol som si a vychutnával si tú neskutočnú slasť. Bola veľmi skúsená a bolo na nej vidieť, že si fajčenie vtáka veľmi užíva. Pochopiteľne, takéto skvelé dráždenie sa nedalo dlho vydržať. Netrvalo dlho a nastriekal som jej do pusy celú dávku. Väčšinu toho spapala a okamžite mi začala olizovať a zľahka hrýzť tešiteľa, aby ho znova dostala do pohotovostného stavu. Musím povedať, že ju počúvol veľmi rýchlo.
„Tak, a teraz sa mi musíš odvďačiť ty.“ zasmiala sa chrapľavo Zuzana.
Stiahla si šortky a ja som s úžasom zistil, že nemá na sebe nohavičky. Hold nosenie spodného prádla v letnom období nebolo pre Zuzanku. Ľahla si na chrbát a stiahla si nohy. Videl som, že má celý rozkrok mokrý od milostnej šťavy a tak som išiel rovno na vec.
Začal som do nej, kúsok po kúsku, zarážať, pretože bola skvelo úzka a keď som v nej bol čo najhlbšie, opatrne som sa rozbehol. Po chvíli som zvýšil tempo a Zuzana stonala tak hlasno, že to muselo byť počuť hádam aj do mesta. Prsia sa jej rytmicky pohojdávali s súlade s mojim prirážaním. Ešte som pritvrdil a pot z nás oboch iba tak lial. Mal som ale ešte stále ďaleko od vyvrcholenia, pretože ma Zuzana naozaj kvalitne vysala. Vytiahol som sa z nej a Zuzana si kľakla a vyšpúlila na mňa zadoček. Prikľakol som si k nej a zasunul som sa do jej ľúbeznej mušličky zozadu. Divoko som do nej prirážal a Zuzana po chvíli vybuchla do búrlivého orgazmu. Ako náhle som zacítil kŕčovité sťahy jej mušličky, urobil som sa druhý krát. Mal som pocit, že ani neprestanem striekať. Bol som prekvapený, koľko semena som mal ešte v zásobe. Keď sme sa upokojili z orgazmických kŕčov, padli sme obaja do trávy. Vzápätí sme počuli zvuk motoru a tak sme sa bleskurýchle obliekli a vrátili sa k autu. Jazdu sme dokončili v dobrej nálade a Zuzane sa môj buchar tak zapáčil, že som musel robiť aj nočné jazdy, ale to už v jej posteli. Stretávali sme sa ešte nejaký čas aj po úspešnom ukončení skúšok v autoškole. Nikdy nezabudnem a tak skvelú inštruktorku.

piatok 2. apríla 2021

Kurz rozvoja osobnosti

V čase keď sme ešte s mojou bývalou priateľkou Adrianou skúmali, čo všetko dokážu naše telá, zaujala nás ponuka zúčastniť sa veľkolepej akcie v Maďarsku, kde sa približne sto účastníkov snažilo tri týždne rozvíjať svoju osobnosť. Okrem nás tam bolo pomerne dosť Čechov, ale aj Slováci, to len na spresnenie, že tam neboli iba Maďari. Hromadné seansy viedli mladí ľudia, najčastejšie Američania. Tempo vyučovania bolo pomerne rýchle a museli sme absolvovať celú radu cvičení, individuálnych, vo dvojiciach, v menších skupinkách a samozrejme aj hromadne všetci naraz. Čo sa týka samotného nápadu, zúčastniť sa tejto akcie, tak vzišiel na Adrianin popud. Ja som s niečím takým nemal skúsenosť, ale ona sa podobných akcii niekoľkokrát zúčastnila. Okrem toho pravidelne cvičila jógu, pilates a podobne. Ja keď som sa nato pozrel z iného uhla pohľadu, tak som dospel k názoru, že v dnešnej dobe vychádza strašne veľa kníh na rozvoj osobnosti a to v miliónových nákladoch, načo sa máme za takým niečím trepať až do Maďarska. Nakoniec som sa však nechal nahovoriť a jediné pozitívum, čo som v tom videl, bola možnosť byť s Adrianou v uvoľnenom prostredí. Nemali sme dovtedy veľa možností, respektíve poznali sme sa krátko a vyšlo nám to iba dva krát. Raz v jednom hoteli, keď som bol na služobnej ceste a po druhý krát sme spolu strávili pár dní na dovolenke. Posledný deň na spomínanej akcii bolo na programe cvičenie vo dvojiciach. Mimo iného sme mali trénovať telepatiu. Jeden mal meditovať a druhý mal myslieť na nejakú osobu, pritom musel uviesť jej meno a vek. Rozhodli sme sa s Adrianou, že nebudeme to skúšať s cudzími ľuďmi a budeme experimentovať spolu. Sedeli sme na podlahe oproti sebe a okolo nás sedeli v rozľahlej kongresovej sále všetci ostatní. Adriana začala meditovať. Dlhé svetlé vlasy mala stiahnuté do konského chvostu, jej vystúpené líca boli sčervenané očakávaním a pokojne , pravidelne oddychovala. Dostal som obrovskú chuť pobozkať ju na otvorené ústa, ale nakoniec som sa premohol a snažil držať inštrukcií. Na skúšku som uviedol meno svojej starej tety.
„Vidím veľký dom z červených tehál, leží v slnkom presvetlenej krajine, ktorou preteká mnoho potôčikov. Kúsok za domom stojí biely kostol. Neďaleko za ním rastie les.“ začala Adriana.
Do kelu, veď to je predsa domov dôchodcov, kde býva moja teta, pomyslel som si neskrývajúc pocit prekvapenia. Ako to len môže...?
„Prechádzam dlhou chodbou, vzadu sa niekto chystá umývať podlahu a na druhom konci je osoba v bielom pracovnom oblečení, vyberá hrnčeky zo skrine. V tom sa otvárajú posledné dvere vpravo a v ústrety mi vychádza žena. Usmieva sa na mňa a šedivé vlasy má stiahnuté do drdola. Čelo má vysoké a je oblečená do červenej sukne s bielymi kvietkami. Pohybuje sa nejako divno, akoby na niečom išla. Možno na bicykli?“
V zátylku sa mi zježili chlpy a zamrazilo ma v chrbtici, keď som si uvedomil, že všetko čo Adriana hovorila malo hlavu aj pätu a z väčšej miery súhlasilo. Moja teta Hana skutočne býva v poslednej izbe vpravo a je odkázaná na invalidný vozík!
Potom bola rada na mne a Adriana povedala:
„Karol, tridsaťsedem rokov.“
„Vidím obrovskú kancelársku budovu, na jednom poschodí stretávam muža, ktorý má redšie vlasy, trochu obrasteného, ukecaného a dobrosrdečného. V kancelárii sú veľké stoly a hromada papierov a výkresov. Keď od neho odchádzam, máva mi.“
„Karol je môj kamarát. Je architekt a má na jednom poschodí kancelárie vo veľkej budove v centre mesta. Je typické, že ti zamával, keď ste sa lúčili.“ povedala Adriana.
Večer sa oslavovalo a potom sme sa odoberali na izby. My sme mali celkom priestranný so štýlovým nábytkom. Bol v suteréne a vlastne jediný. Bol na konci chody, ktorá viedla do kuchyne. Boli sme úplne oddelení od ostatných, ktorí bývali po štyroch aj po piatich v jednotlivých poschodiach.
Napriek tomu sme pociťovali blízkosť, ktorá medzi nami vznikla po našom podivnom zážitku pri cvičení telepatie. Konečne sme mali celú noc pre seba. Zatiaľ čo si Adriana odbehla na toaletu, ktorá bola naproti cez chodbu, otvoril som fľašu vína, stlmil osvetlenie, zapálil vonnú tyčinku a pustil hudbu cez mobil. Ošúpal som mandarínku a rozdelil ju na jednotlivé plátky, ktoré som položil na nočný stolík vedľa obrovskej dvojitej postele. Potom som si taktiež odbehol na toaletu a keď som sa vrátil, Adriana už ležala nahá v posteli a prikrývku mala odhrnutú. Voňala ťažkým parfumom, niečo na štýl mošusu, vábivo sa usmievala a naťahovala ku mne ramená. Strhol som zo seba oblečenie a naľahol som si na ňu. Chvíľu sme si obaja hľadeli do očí, potom sa znova usmiala a začali sme sa bozkávať. Voňala po mandliach.
„Pekne lež a dávaj pozor, niečo ti chcem ukázať.“ zašepkal som.