štvrtok 16. decembra 2021

Tyran Gejza - príbeh zo súdnej siene

Gejza býval v Dunajskej Strede a bol už dvakrát rozvedený. Počas svojho života sa dostal do problému so zákonom a bol aj právoplatne odsúdený za trestný čin podvodu, za ktorý dostal podmienku, ktorá mu bola výstrahou, aby sa poučil z vlastných chýb a začal  žiť poctivý život. Tento príbeh je však z iného súdka. Jeho druhá exmanželka  Judita podala naňho trestné oznámenie zato, že v období  od 24.mája 2008 do 1.júna 2009 v nepravidelných intervaloch v Dunajskej Strede, v byte na Zemnej ulici, v ktorom s ním žila v spoločnej domácnosti, jej spôsoboval fyzické a psychické utrpenie vyúsťujúce k jej opakovaným útekom z tejto domácnosti, počas ktorých sa jej obvinený telefonicky vyhrážal slovami, ak mu nepovie , kde sa nachádza, vymláti ju a dá jej matku zobrať policajtmi a tam z nej vytlčú, kde sa nachádza.

Ďalej uviedla, že:

- v období od 24.mája do presne nezisteného času, ale približne okolo 20 júna 2008 ju mal v tomto byte ponižovať vulgárnymi nadávkami, vyhrážať sa jej bolestivým stykom, ktoré vyhrážky aj uskutočnil, pritom ju surovo sácal, pritláčal k rôznym častiam bytového zariadenia, správal sa voči nej agresívne, bil do rôznych častí tela, fackal ju a zamkýnal do bytu,

- v presne nezistenom čase v mesiaci august 2008 v tom istom byte ju niekoľkokrát nútil k jeho sexuálnym praktikám, ktoré ona odmietala a počas nich ju vulgárne ponižoval, fyzicky napádal a opätovne zamkýnal do bytu.

Podľa jej slov ju tieto skutočnosti viedli k tomu, že v presne nezistenom čase v mesiaci apríl 2009 sa pokúsila o samovraždu požitím väčšieho množstva liekov, po jej návrate v byte obvineného ju opätovne zamkol , kde ju neustále urážal a požadoval od nej uspokojenie jeho sexuálnych potrieb s ktorými nesúhlasila. Následne dňa 1. júna 2009 v čase okolo 6.30 jej  v uvedenom byte po predchádzajúcej hádke silno zovrel zápästie a vyhodil ju pred dvere so slovami:

„Môžeš byť rada, že som Ťa doteraz nezabil a môžeš byť rada, že ešte žiješ.“

Deň predtým, t.j. 31.mája 2009 v čase okolo 19.00 hod. ju v danom byte po predchádzajúcej hádke a vulgárnych nadávkach, že ju zabije, nútil  k orálnemu sexu, rozopol si nohavice, pravou rukou ju držal za vlasy. Potom ako strčil svoj pohlavný úd do jej úst, následne ho pohrýzla, následne ju zato fyzicky napadol, bil do tváre, kopal do brucha, pričom jej vulgárne nadával a vyhrážal sa jej zabitím. Potom jej následne roztiahol nohy a proti jej vôli s ňou vykonal súlož.


Gejza už od začiatku páchanie skutkov, ktoré mu boli kladené za vinu popieral. Uviedol, že s poškodenou Juditou sa zosobášili  dňa 24.5.2008 po niekoľko mesačnej známosti. Ich manželstvo bolo dobré len dva týždne. V tom čase bývali v tom istom bytovom dome, kde bývala aj Juditina matka a sestra. Tam, kde bývali, fungovala aj autoškola, v ktorej bol zamestnaný a tvrdil, že tam bol stále pohyb osôb.  Ďalej tvrdil, že nie je pravdou, že Juditu zamkýnal a obťažoval. Veľa krát tam prespala aj pani Silvia, ktorá  je manželkou majiteľa autoškoly. Kým s Juditou spolu chodili, nevedel o nej, že je alkoholička. Až keď začali žiť spolu, hneď v prvý týždeň sa pravidelne opíjala a v takom stave viac krát odpadla. Pravidelne chodievala do Bratislavy, tvrdila, že tam pracuje, no neskôr sa dozvedel o tom, že tam skutočne pracuje, ale ako prostitútka. Mávala problémy aj v Bratislave, stalo sa, že ju tam zbili. Gejza tvrdil, že počas ich spolužitia s Juditou, viac krát sa odsťahovala a potom sa opäť vrátila. Potom, čo sa dozvedela o tom, že podal návrh na rozvod, prepichla mu všetky pneumatiky na aute a podala naňho trestné oznámenie. Na pojednávaní o rozvode uviedla, že od 1.1.2009 už nemali medzi sebou pohlavný styk. Dňa 13.6.2009 sa pohádala na ulici s Rómami a zavolala mu, aby jej pomohol. Išiel jej pomôcť a videl, že Judita je opitá. Napadla ho, dokopala ho tak, že sa dostal do nemocnice. Kvôli tomu prípadu bolo vedené aj priestupkové konanie. Gejza ďalej uviedol, že on nie je agresívny, nikdy Juditu nenapadol, ani fyzicky ani slovne, k ničomu ju nenútil a nič nie je pravdou, čo sa mu kladie za vinu.


Poškodená Judita počas  ďalšieho vypočúvania v rámci trestného konania ďalej uviedla, že s Gejzom nikdy nežili spolu dlhšie ako dva-tri týždne. Keď nebola s manželom, bola buď v Bratislave v práci, alebo u svojej matky, kam pred ním utekala. Keď nebola u neho, cez telefón pod rôznymi hrozbami od nej chcel, aby sa k nemu vrátila. Vyjadroval sa veľmi vulgárne na jej adresu, choval sa k nej vždy otrocky a ponižoval ju. Niekoľkokrát použil násilie aj tak, že ju nútil do sexuálnych praktík. Stávalo sa, že ju zbil, rozbil jej nos, začal ju klamať, týrať a zamkýnať do bytu.


Dňa  31.5.2009 ju zase zbil a zamkol do bytu. Požadoval od nej pohlavný styk, ale ona to odmietla. Do toho bytu sa vrátila dobrovoľne po prepustení z nemocnice, kde bola hospitalizovaná dva týždne, lebo požila väčšie množstvo liekov, nakoľko nevidela východisko zo svojej situácie. Tvrdila, že mala Gejzu uspokojovať po sexuálnej stránke a robiť mu slúžku. Vykonal pohlavný styk proti jej vôli. Bola už taká zúfalá, že na začiatku roka 2009 prepichla pneumatiky na jeho aute. Ďalej uviedla, že chcel dosiahnuť, aby stiahla trestné oznámenie. Napísal text do listu a ona to musela podpísať. Spolu s ňou išiel aj na poštu. Dňa 3.6.2009 po tom čo odišla z polície, zastavila sa v krčme Ležatá osmička, kde si dala dva a pol deci vodky, odpadla a prebrala sa až v sanitke. Tvrdila, že Gejza ju zmlátil aj na ulici. Pred uzavretím manželstva bola, a aj v súčasnosti je, psychicky liečená. Psychicky sa viackrát zrútila. Sem tam sa stávalo, že bola pod vplyvom alkoholu. Stalo sa, že ju Gejza tak zdeptal, že spadla na ulici. Nespadla kvôli tomu, že bola opitá. Priznala sa k tomu, že počas manželstva sa živila aj prostitúciou. Uviedla, že na rozvodovom pojednávaní len preto tvrdila, že od 1.1.2009 nemali spolu s Gejzom pohlavný styk, aby ich rozviedli.

Na základe uvedených výpovedí v trestnom konaní od poškodenej Judity bol Gejza prokurátorom v Komárne obžalovaný z nasledovných trestných činov:

1. Zločinu týrania blízkej osoby  a zverenej osoby zato, že blízkej osobe, spôsobil fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním, alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie, alebo obmedzuje jej bezpečnosť. Za takýto zločin mu podľa Trestného zákona hrozí potrestanie odňatím slobody na tri až osem rokov.

2. Zločinu vydierania zato, že iného, v tomto prípade blízku osobu, ktorá je podľa trestného zákona chránenou osobou a zvyšuje tak trestnosť činu, hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy nútil, aby niečo konala, opomenula alebo trpela. Za takýto zločin mu podľa Trestného zákona hrozí potrestanie odňatím slobody na štyri až desať  rokov.

3. Zločinu sexuálneho násilia zato, že násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donútil iného, aj v tomto prípade blízku osobu, ktorá je podľa trestného zákona chránenou osobou a tak isto zvyšuje trestnosť konkrétneho činu, čiže donútil k orálnemu styku, análnemu styku, alebo iným sexuálnym praktikám, alebo ak na taký čin využil jej bezbrannosť. Za takýto zločin mu podľa Trestného zákona hrozí potrestanie odňatím slobody na sedem až pätnásť  rokov.

4. Zločinu znásilnenia  zato, že hrozbou bezprostredného násilia donútil ženu k súloži, alebo na taký čin zneužil jej bezbrannosť. Opätovne bol tento čin spáchaný na blízkej osobe, čiže chránenej osobe a podľa trestného zákona hrozí potrestanie s vyššou trestnou sadzbou odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.


Ak si zoberieme fakt, že za všetky tieto zločiny sa ukladajú pomerne vysoké tresty, v prípade dokázania viny by odsúdený Gejza len tak ľahko z väzenia nevyšiel. V konaní pred súdom bolo teda potrebné  dôsledne vypočuť obidve strany, vypočuť svedkov ako aj dať si vypracovať odborné posudky od príslušných  znalcov.

Toto všetko nájdete TU: (pokračovanie článku)